Historien om Torggata Bad

Torggata Blad

Bygget i 1925

Torggata Bad, som også var Oslo største, ble bygget i 1925, etter tegninger av arkitektene Morgenstierner & Eide. Tidligere var det ikke vanlig å bade hele kroppen oftere enn til jul, men sist på 1800-tallet ble de hygieniske tema satt på dagsorden.

Legestanden klaget over urensligheten blant befolkningen, og startet omfattende opplysningskampanjer hvor en anbefalte ukentlige kroppsbad. Enkelte bedrestilte borgere fikk eget badekar i hjemmet, men det var ikke før drabantbyene begynte å vokse frem midt på 1950-tallet at folk flest fikk innlagt bad i boligene sine.

Etnologen Birte Sandvik forteller at «Så sent som i 1922 ble det blant anerkjente arkitekter diskutert hvorvidt bad skulle få oppta verdifull plass i arbeiderboligen». Dermed ble byggingen av offentlige bad et viktig alternativ til badebaljer og vaskevannsfat.

Fremme av sunnhet, krav om bedret hygiene, og kunnskaper om smitte var grunnen til at myndighetene anla offentlige bad i de større byene. Blant bydelene i Kristiania / Oslo ble det en kamp om å få bademuligheter til stedets befolkning. Her kunne en som regel velge mellom karbad og dampbad.

Allerede i 1861 fikk Thorvald Meyer bygd «Torvegadens Vadske og Badeanstalt». Institusjonen hadde både vaskekummer og dampruller, foruten tolv førsteklasses og seksten annenklasses karbad. Badeanstalten ble i 1863 gitt i gave til Kristiania Kommune. Dermed var forløperen til Torggata Bad skapt.

Da det nye Torggata Bad ble åpnet i 1925 var det hovedstadens klart største. Torggata Bad hadde både svømmehall, romerbad, dusj og egne avdelinger for karbad. Torggata Bad ble svært populært. Høyden ble nådd midt i 1940-årene, da badet hvert år hadde nærmere en million besøkende. Da Frognerbadet i 1956 åpnet med femtimetersbasseng, og Tøyenbadet i 1976 fikk innendørsbane av samme lengde, ble de ofte foretrukket fremfor Torggata Bad.

Siste skudd på stammen er såkalte badeland med bølgebasseng, rutsjebaner og boblebad. Disse representerer en stor utfordring for de tradisjonelle svømmebassengene. Det ble etterhvert klart en omfatende rehabilitering av bygningen var nødvendig. Denne kostnaden (40 millioner) samt anstrengt driftsøkonomi gjorde at Torggata Bad som tradisjonelt bad ble stengt 1. juni 1981.

Oslo Kommune la bygningen ut for salg. Det var satt opp noen betingelser for videre drift. Romerbad, karbad og dusjmuligheter, terapeutisk institutt og helsestudio skulle opprettholdes. Flere interessenter meldte seg, deriblandt Olav Thon. Komandittselsapet Torggata Bad fikk tilslaget. Entrepenørfirma Nilsen-Nilsen, Frank Varner, Hans & Olaf as og Skippern Squash sto bak dette selskapet, men ble senere solgt i 1989. Frem til i dag har det vært flere ulike eier, og i dag er det Hans og Olaf Fysioterapi og Torggata Bad Treningssenter, Rockefeller og Oslo Bar og Bowling som er de største aktørene på huset.

Etter en omfattende ombygging ble nå bygningen fylt av en rekke andre aktiviteter – eller som folkevittigheten har uttrykt det:

«_På Torggata Bad kan du få tilbud om praktisk talt alt du kan drømme om – unntatt å ta et bad».