Overvekt og fedme

En norsk 40-åring veier i dag fem kg mer enn en 40-åring gjorde rundt 1985. Over halvparten av norske 40-45-åringer er overvektige når vi legger Verdens helse-organisasjons (WHO) definisjon til grunn.

Økning i overvekt og fedme sees over hele verden. Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg i den grad at det kan ha en negativ effekt på helse, og kan føre til redusert levealder og/eller økte helseproblemer. Kroppsmasseindeks (BMI), er en måling som sammenligner vekt og høyde, definerer mennesker som overvektige når BMI er mellom 25 og 30, og svært overvektige når BMI er større enn 30.

Fedme øker sannsynligheten for ulike sykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, pusteproblemer under søvn, visse typer kreft og slitasjegikt. Fedme er oftest forårsaket av en kombinasjon av inntak av for mange kalorier, mangel på fysisk aktivitet, og genetisk mottakelighet, selv om noen få tilfeller først og fremst skyldes gener, endokrine sykdommer, medisiner eller psykisk sykdom. Dokumentasjon som støtter det syn at noen overvektige mennesker spiser lite, men likevel går opp i vekt på grunn av en langsom metabolisme, er begrenset. Vanligvis har overvektige mennesker et større energiforbruk enn tynne mennesker på grunn av energien som kreves for å opprettholde en økt kroppsvekt.

En stillesittende livsstil spiller også en betydelig rolle for fedme. I hele verden har det vært en stor dreining mot mindre fysisk krevende arbeid, og i dag får minst 60 % av verdens befolkning for lite mosjon. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av mekanisert transport og en større forekomst av arbeidsbesparende teknologi i hjemmet.

Hos barn synes det å være nedgang i fysisk aktivitet på grunn av mindre gåing og fysisk fostring. Hos både barn og voksne er det en sammenheng mellom tid tilbragt foran TVen og risiko for fedme.

Den viktigste behandlingen for fedme består av vektreduksjon og fysisk trening. Vektreduksjonsprogrammer fremmer ofte livsstilsendringer og kostholdsendring. Dette kan innebære å spise mindre måltider, kutte ned på visse typer mat, og gjøre en bevisst innsats for å trene mer.

DIN MAT ER DIN MEDISIN!